DELA

De får dela på 46.700 euro från kulturstiftelsen

Ålands kulturstiftelse har fördelat stipendier och understöd på totalt 46.700 euro.
Den största delen, 34.000 euro, går till medicinsk forskning.
Katarina M. Eriksson, Jomala, får 8.000 euro för sitt doktorsarbete om bakteriell vaginos.
Infektionsläkaren Marika Nordberg, Jomala och Linköping, får 8.000 euro för sitt doktorsarbete om diagnostik, klinik och diagnostisk metodik vid flera olika fästingburna sjukdomar.
Professor Dag Nyman, Mariehamn, docent Christian Jansson, Mariehamn, och filosofie magister Sten-Anders Carlsson, Saltvik, får 12.000 euro för fortsatt utveckling av laboratoriediagnos vid borrelios med kombination av två antikroppsanalyser i blod
Doktorn i omvårdnad Regina Santamäki Fischer, Mariehamn, får 1.000 euro för ett arbete benämnt ”Att få vara den jag är”- att få skapa en tilltalande atmosfär, vårdatmosfärens betydelse för vårdtagare och vårdgivare
Medicine licentiaten Mouna Esmaeilzadeh, Stockholm, får 5.000 euro för att fullfölja sitt doktorsarbete om PET-studier vid Huntingtons sjukdom.

Vikingaspännen
Doktoranden Michael Neiss, Kiel och Uppsala, får 500 euro för arkiv- och föremålsstudier på Åland i anslutning till en doktorsavhandling om vikingatida spännehantverk.
Konstnärerna Anna Sundblom, Föglö, och Keathy Eriksson-Jourdan, Jomala får 1.000 euro för ett samarbetsprojekt avseende metall- och emaljexperiment som syftar till nya konstnärliga uttrycksformer.
Konstnären Minna Öberg, Mariehamn, får 500 euro för utställning av en videoinstallation.
Kökar hembygdsförening får 1.500 euro för en skrift över föreningens verksamhet.

Stöd för filmer
Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond fördelas 6.500 euro:
Ålands biblioteksförening får 1.500 euro för barnens och ungdomens litteraturdagar 2010.
Filmaren Mats Granesäter, Mariehamn, får 500 euro för ett filmprojekt som presenterar Kobba Klintar under olika årstider.
Filmaren Martin Löthman, Mariehamn och Stockholm, får 2.000 euro för ett filmprojekt om en färd över is och vatten längs den gamla postroteleden Gustavs-Åland.
Önningeby hembygdsförening får 1.000 euro för en utställning i Önningebymuseet med Victor Westerholms konstverk.
Skärgårdsteatern får 1.500 euro för en turné i Ålands skärgård år 2010.

Dokumenterar gård
Föreningen Matsmårs får 1.500 ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur, för dokumentation av gården Matsmårs i Föglö Hummersö. Kökar spelmanslag får 500 euro för kursverksamhet bland barn och vuxna, och Föglö grundskola 100 euro för elevstipendier.