DELA

De får bidrag för att fira självstyrelsen

Ålands kulturdelegation har fördelat bidrag för olika arrangemang på självstyrelsedagen den 9 juni.

JCI Mariehamn, 5.000 euro. Program på Torget. Underhållning, tårta, ballongutdelning, mm. Samarbete med Ålands näringsliv.
Kastelholmsnejdens byalag, 1.000. Tal, sång, musik- och dansuppvisning, kaffebjudning, mm.på Jan-Karls-gården.
Önningeby hembygdsförening, 1.800, Fri entré på Önningebymuseet, flagghissning, utställningsöppningar; Gösta Seffer med öppningstal samt ”Äring” med Carina Karlsson. Visning av Claes Mosers film om Jag Acke, servering, Teater; Nicklas Lantz, Cyrano.
Garantiföreningen för Matsmårs, 1.010. Flagghissning, servering, körsång och visning av museigården Matsmårs. Festtalare är Ulla-Lena Lundberg.
Emmaus Åland, 1.000. För att i samband med öppningen av den nya butiken i Godby ordna program. Sång och underhållning med Emma E (Maria Stenberg, Elisabeth Ekman och Anna Rydén) Tal av kulturpersonlighet från Finström. ”Antikrundan” med antikexpert Bernt Morelius som ger tips o råd gällande antikviteter. Servering. Försäljningsintäkterna från Emmausbutikerna på Åland den 9 juni går oavkortat till Emmaus Internationals biståndsfond.
Kökar hembygdsförening fick avslag eftersom ansökan var för sent inlämnad.
Läs mer i papperstidningen!