DELA

De är överrepresenterade i trafikolyckor

Unga män i åldern 17-24 är överrepresenterade i trafikolycksstatistiken, också på Åland. Ofta sker olyckorna för att förarna är berusade och kör för hårt.
Det säger Stefan Karlsson, skadereglerare på Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
I onsdags förra veckan berättade Nya Åland i en artikel om att Åland toppar den nationella trafikolycksstatistiken.
Polismästare Teijo Ristola framförde då åsikten att hastighetsbegränsningarna i Mariehamn borde likställas, så att det i princip skulle vara samma maxhastighet i hela stan. Då skrev vi att det år 2012 inträffade 251 trafikolyckor på Åland, enligt Ålands statistik- och utredningscentral, ÅSUB.
Men långt ifrån alla trafikolyckor anmäls till polisen och de flesta hamnar därför utanför ÅSUB:s statistik. Till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, som dominerar den åländska marknaden när det kommer till trafikförsäkringar, anmäldes hela 857 trafikolyckor under förra året.
Dessa registrerades hos den obligatoriska trafikförsäkringen som alla åländska bilägare måste ha. Dessutom anmäldes 987 olyckor på den frivilliga trafikförsäkringen för olyckor som bilföraren själv orsakar.


”Ingen vacker läsning”
Bolaget betalade ut sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro totalt för bil-och trafikskador, men den största posten utgörs av sjukhus- och vårdkostnader för personskador.
Stefan Karlsson är skadereglerare på Ålands ömsesidiga och han kan se att det framförallt är en grupp bilister som står ut i statistiken.
– Vi har sett på åldersgruppen 17-24 och antalet olyckor och det är ingen vacker läsning. Den åldersgruppen är överrepresenterad i alla kategorier av trafikolyckor. Det klassiska är, precis som på andra ställen, att det är unga män som ofta kör fulla och för hårt. Dessutom kanske de har kompisar med sig i bilen som hejar på.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén