DELA

De är lagtingets nya ansikten

När det nyvalda lagtinget sammanträder för första gången kommer fyra nya ledamöter att finnas på plats: en kommundirektör med mediabakgrund, en färjanställd, en egenföretagare och en skogsbruksingenjör.
Torsten Sundblom (lib) har länge varit aktiv inom den kommunala politiken. I kommunstyrelsen har han suttit i 12 år, tio av dessa som ordförande. Med sina 97 röster tog han den trettionde och sista lagtingsplatsen. Också i kommunalvalet gick det bra med 52 röster i Föglö.
– Jag hade själv tippat att jag skulle få en plats i lagtinget, säger han.
Sundblom ställde upp i lagtingsvalet för fjärde gången. Att han nu kom in tillskriver han sitt långa kommunala engagemang.
– Tidigare har det funnits starka kandidater från skärgården som kommit in istället för mig. Jag tror att mitt arbete i kommunstyrelsen har påverkat den här gången.
Vilka frågor vill du driva som lagtingsledamot?
– När man flyttar från utlandet till Åland får kommunerna inga skattepengar. Det drabbar särskilt de små skärgårdskommunerna. Jag vill att man tittar närmare på sambeskattningsavtalen mellan länderna.
Torsten Sundblom vill dessutom att några poliser ska stationeras i skärgården och han kommer att fortsätta arbeta för att få en hastighetsbegränsning i farlederna kring Föglö.
– Det senare är en stor fråga för miljön.
Sundblom har tidigare bland annat jobbat på en av landskapets färjor mellan Degerby och Svinö.


Egenföretagaren
Mika Nordberg (ob), Jomala, är relativt ny inom politiken och för många ett obekant ansikte. Själv är han inte alls förvånad över sin lagtingsplats.
– Jag hade trott på 100 röster, jag fick 101. Men det är klart att det är omtumlande ändå, jag har nästan inte förstått att det är sant.
Mika Nordberg ställde upp i kommunalvalet i Jomala 2003 men samlade inte tillräckligt med röster. Sin framgång i söndagens val har han en enkel förklaring till.
– Jag har ett förtroende hos väljarna och hos de som känner mig.
Som ny kraft på de obundnas lagtingslista vet han vilka frågor han vill lyfta fram under den kommande mandatperioden.
– Näringsrätten är en viktig fråga. Sedan tycker jag också att tv-licensen borde anpassas. Det är orättvist att en ensamstående pensionär betalar lika mycket som en familj med flera tv-apparater.
Nordberg började redan vid 17-års ålder som egenföretagare. Han har bland annat drivit Hesburger, Pressarn och Foto Plus.


Jordbrukskämpen
Roger Slotte (c) från Jomala har också han en bakgrund inom kommunpolitiken. I åtta år har han innehaft posten som kommunfullmäktiges ordförande. Som lagtingskandidat var det tredje gången gillt för Slotte som samlade ihop 151 röster.
– Det är alltid svårt att veta om det ska räcka ända fram.
Rösterna samlade han bland annat genom en intensiv vägkampanj.
– Jag har haft flera skyltar, bland annat en vid Ingbybacken. De påminner ju folk i alla fall.
Vilken betydelse tror du att ditt kommunala engagemang har haft för väljarna?
– Jag tror att jag har gjort bra ifrån mig.
Roger Slotte har jobbat i Ålands skogsvårdsförening i 40 år. Jord- och skogsbruket är – kanske föga överraskande – en hjärtefråga för centerpartisten.
– Jag vill att det ska utvecklas på ett gynnsamt sätt. Kanske fordras mer styrmedel och hjälp från landskapets sida.
Ett framtida åländskt övertagande av skattebehörigheten från riket är en annan fråga han vill lyfta fram.
– Det är inte en enkel fråga och övertagandet kan tas stegvis.
Självstyrelsen ska utvecklas, säger han.
– Så långt som det är möjligt utan att Åland blir självständigt. Jag tror att vi tog en del röster av Ålands framtid.


Kommunalpampen
Harry Jansson (Åf) har kandiderat till lagtinget en gång tidigare. 1983 ställde han upp för ungcentern och samlade 30 röster mot 213 i årets val.
Jansson ser med tudelade känslor på partiets valresultat. Ålands framtid hade hoppats på åtminstone ytterligare ett mandat. Istället stannade man på två och tidigare ledamoten Brage Eklund blev inte invald.
– Jag är nöjd med mitt val personligen. Men Brage var den enskilda kandidat med mest röster som inte kom in.
Att utveckla självbestämmandet och Ålands status internationellt, till exempel inom EU, är två frågor Harry Jansson kommer att arbeta för.
– Vi måste stärka Ålands status. Det finns oerhört mycket man kan göra.
Han vill dessutom ändra reglerna för vem som ska kunna erhålla åländsk hembygdsrätt.
– Alla som bott här fem år och som talar svenska ska kunna få det.
– Vi måste få slut på diskrimineringen av inflyttade som saknar finländskt medborgarskap.


Tjänstledigt
Harry Jansson, tidigare chefredaktör på Tidningen Åland, har varit kommundirektör i Jomala sedan 2003. Han säger att det är dags att gå vidare.
– Men också det är med blandade känslor jag tar ett avbrott i arbetet.
Betyder det att du önskar gå tillbaka till det kommunala arbetet senare?
– Jag kommer att begära tjänstledigt under de kommande fyra åren. Sedan får vi se.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax