DELA

De äldre stod i fokus på liberalernas styrelsemöte

Sakkunniga på äldre människors situation var inbjudna till Liberalernas öppna styrelsemöte i tisdags.
Några slutsatser från mötet:
n Äldreomsorgen måste kvalitetssäkras, helst, i lag och att förebyggande friskvård gynnar människorna och är till nytta för samhället som helhet.
n Äldre är ingen homogen grupp. Gruppen består av människor med olika behov och önskemål.
n Rätt att själv påverka sitt liv ska alla ha oberoende av boendeform på ålderns höst
– Grundbehoven är desamma oberoende av ålder, underströk Benita Muukkonen , tidigare chef för äldreomsorgen i Mariehamn, enligt ett pressmeddelande.
Christer Liewendahl och Göta Österlund från Norra Ålands pensionärsförening framhöll att aktiviteter är viktiga för både aktiva pensionärer och de som är i behov av vård.
– Liberalerna kommer att utarbeta riktlinjer för sin äldrepolitik och därför är fokus under våren inställd på att lyssna och lära av de som känner verkligheten, avslutas pressmeddelandet. (ms)