DELA

De åländska läkarfacket ingrep

Styrelsen för det åländska läkarfacket inom Finlands läkarförbund är orolig över att AT-läkarna på ÅHS är missnöjda.
Risken är stor att kommande AT-läkare väljer populärare sjukhus för den obligatoriska tjänstgöringen.
I ett brev daterat 20 oktober 2010 skrev läkarfackets styrelse ett brev till ÅHS-styrelsen om AT-läkarnas situation. Anledningen var att ÅHS i 2010 års ranking hamnat på plats 66 av 67 sjukhus – enligt läkarfacket en ”miserabel” placering – från att ha legat på plats 14 av 67 fyra år tidigare. Åland har haft AT-läkare sedan 2001.
Rankingen görs av Sveriges yngre läkares förening (SYLF). Resultatet för 2010 publicerades i Läkartidningen nr 38/2010 och AT-läkarna använder sig av listan när de fattar beslut om var de ska ansöka om AT-plats för de 18.21 månader som läkare utbildade i Sverige måste genomgå för att bli legitimerade.
Läkarfacket hade också träffat AT-läkarna på ÅHS och deras studierektor Ove Mattsson, överläkare på ÅHS medicinska klinik.
Det finns två huvudorsaker till bottenbetyget, konstateras i brevet som är undertecknat av Christian Andersson (ordförande), Clara Nyberg, Christian Bergman, Christer Aaltonen, Dan Gustavsson och Linda Perander. Dels handlar det om fjolårets problem inom ortopedin och dels brister i strukturen för hur AT-läkarna tas om hand.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre