DELA

Därför var det så få elever på plats

Idén var bra men det tog för lång tid att få ut inbjudningarna.
Därför var det mest yrkesskoleelever som lyssnade på lagtingsdebatten igår.
Inbjudan gick ut till alla gymnasialstadieskolor på Åland.
Men med några få undantag fanns det bara yrkesskoleelever i publiken när lagtinget debatterade landskapsregeringens meddelande om ungdomspolitik.
Att inbjudningarna var en god idé var alla överens om. Men det visade också att vägen från idé till resultat kan vara för lång när allt skall göras enligt den politiska regelboken.
När lagtinget debatterade förslaget till ungdomspolitiskt program den 8 december föreslog socialdemokraterna att debatten skulle bordläggas, så att elever på gymnasialstadiet skulle kunna höra vad politikerna vill och ställa frågor till dem.
Talmanskonferensen, som bestämmer hur lagtinget skall arbeta, bordlade ärendet och när det formella beslutet var fattat var det bara några dagar kvar till julafton.
Inbjudan mejlades till skolornas rektorer den 21 december – för sent, visade det sig. På yrkesskolan mobiliserade lärare elever från olika linjer till gårdagens debatt, medan andra skolor lyste med sin frånvaro.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax