DELA

Därför sprack Landskapsregeringen

Landskapsregeringen var inte enig när man beslöt att inte föreslå tilläggsanslag för investeringar inom jordbruket.
Centerns representanter ville ha ett anslag på 500.000 euro men Liberalerna gick på finansministerns linje och röstade ner förslaget.
Landsbygdsutvecklingsprogrammets (LBU) investeringsstöd är slut och inga nya pengar kan fås förrän tidigast 2014. Det egna åländska investeringsstödet för lantbruket är slut för i år.
I sin andra tilläggsbudget för i år väljer ändå landskapsregeringen att inte ge tilläggsanslag för detta ändamål. Beslutet togs efter en omröstning där Liberalernas finansminister Mats Perämaa, lantrådet Viveka Eriksson, social- och miljöminister Katrin Sjögren och kansliminister Roger Eriksson höll på finansministerns förslag om att inte ge ytterligare medel och Centerns näringsminister Torbjörn Eliasson, trafikminister Veronica Thörnroos och utbildnings- och kulturminister Britt Lundberg ville ha 500.000 euro för att täcka en del av behovet.
– Vi var beredda inom näringsavdelningen att dra ner på 200.000 av våra konsumtionsutgifter för att tillfredsställa behovet för investeringsstöd, säger Torbjörn Eliasson.


Behov av omstruktureringar
För Centern handlar det om att livsmedelsnäringen måste få råvaror och att få regionalpolitiska effekter där småföretagare kan klara sig. Det finns även ett behov av omstruktureringar inom i synnerhet mjölk- och köttproduktionen för att höja konkurrenskraften.
Centerns förslag på 500.000 euro i tilläggsanslag täcker inte det behov som finns. De ansökningar som ligger inne uppgår till 865.000 euro.
Men hela landskapsregeringen är enigt om att behovet av investeringar finns.
– Det är en stram budget och det här är en tilläggsbudget, säger lantrådet Viveka Eriksson. Vi vill föra en diskussion om långsiktiga lösningar för jordbruket innan vi fattar beslut om stöd.


LBU-pengar räckte inte
Finansminister Mats Perämaa säger att de pengar som fanns för LBU-programmet, 3,75 miljoner euro, tog slut i ett tidigt skede.
– Man gjorde massiva insatser i ett tidigt skede men man nådde ändå inte målet.
I år har man betalat ut nästan en halv miljon i investeringsstöd. Man budgeterade 0 euro för 2010 i lantbruksstöd eftersom man visste att det fanns pengar kvar, både i LUB-programmet, och det nationella stödet. Dessutom var ansökningarna få. Men nu är situationen annorlunda och behovet har ökat.
– Det behövs en diskussion om vart man ska rikta pengarna för att få den effekt man vill ha, säger Perämaa. Att upprätthålla samma nivå med nationella medel som med LBU-medel är inte möjligt.
Tilläggsbudgeten ska ännu behandlas av lagtinget.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds