DELA

Därför räknades LFA-stödet ut fel

Hur kunde det komma sig att behovet av LFA-stöd till jordbruket – kompensationsbidraget – räknades ut så fel att över 5 miljoner euro fattas?
Landskapsagronom Sölve Högman förklarar.
– Jag tror felräkningen baserar sig på att det maximala stödet i ursprungsförslaget till landsbygdsförordning var 150 euro per hektar. Det är också den siffra som användes i beräkningarna inför den pågående sjuårsperioden.
Men många medlemsstater motsatte sig stödnivån, vilket ledde till att rådet och kommissionen beslöt att skjuta upp reformen av LFA-stödsystemet.
– Reformen diskuteras som bäst men förverkligas troligen nästa programperiod som börjar 2014.
Tills vidare gäller alltså maxnivån 200 euro per odlad hektar i mindre gynnade områden, Less Favoured Areas (LFA), men budgetkalkylen har inte uppdaterats.
Omlandskapsregeringen skulle vilja sänka stödnivån för LFA-stödet ska det ske genom en ändring som anmäls til kommissionen.
– Hur kommissionen skulle ställa sig till en säkningunder programperioden kan jag inte svara på.
Miniminivån för stödet är 25 euro per hektar. (ao)