DELA

Därför överklagas insiderdom

Åklagarna Annika Zilliacus och Tove Myhrberg har vardera sökt ändring i tingsrättens dom i fallet Johan Dahlman. Nya Åland har läst deras ändringssökanden.
Zilliacus yrkar på att Dahlman gjort sig skyldig till missbruk av insiderinformation, medan Myhrbergs besvärssökande gäller rättegångskostnaderna.
I november friades Sture Carlson och Johan Dahlman av tingsrätten i Helsingfors. Åtalet gällde missbruk av insiderinformation i handel med Ålandsbankens aktier och personaloptioner i början av 2001.

Kalendern viktig
Nu går åklagarna vidare till hovrätten, dock endast med domen mot Dahlman och mot ersättningarna till bådas advokater.
Åklagarna har tidigare sagt sig nöjda med den friande domen mot Carlson.
I sitt ändringsbesvär menar Zilliacus att tingsrätten helt förbigått vittnesmålen av Carl Axel Olsson i egenskap av regionchef för Svenska Handelsbanken. Olsson har med hjälp av sina kalenderanteckningar konstaterat att diskussionerna om ett eventuellt bankköp ännu inte var avblåsta då Dahlman, dåvarande ordförande i bankens förvaltningsråd, köpte personaloptioner i Ålandsbanken.
– Därmed har Dahlman med utnyttjande av insiderinformation gjort en försök att förmånligt åtkomma Ålandsbankens aktier genom ett mellanköp av bankens personaloptioner, som ju inte är och inte heller påståtts vara föremål för offentlig handel, skriver Zilliacus.

Ska höras på nytt
Avsikten med att gå vidare med fallet är också att få hovrättens åsikt om hur handel med personaloptioner ska betraktas. Zilliacus föreslår nu att Carl Axel Olosson, Folke Husell och Henrik Kuningas ska höras på nytt. Från Finansinspektionen föreslår hon Jarmo Parkkonen som sakkunnig.
Dessutom hänvisar hon till Finansinspektionens utlåtande som inte är offentligt.

Lägre ersättning
Tingsrätten har motiverat 70.000 euro respektive 85.400 euro i ersättning för rättegångskostnaderna till de åtalades advokater.
Åklagarna besvärar sig över beloppen till den del de överstiger 9.000 euro åt vardera advokaten.

JOHANNA LINDFORS