DELA

Därför nobbar ÅHS åländsk mjölk

Utan tydliga riktlinjer för hur miljöpåverkan skall beaktas är det priset som avgör.
Så motiverar ÅHS försörjningschef beslutet att köpa mjölk från Arla och Valio i stället för från åländska ÅCA.
Efter en upphandlingsrunda som gäller för tiden 7 mars-31 december i år har ÅHS försörjningschef Petter Johansson bestämt att mjölkprodukter skall köpas från Arla och Valio, via den lokala distributören Feja.
Feja och ÅCA var de enda som lämnade in anbud. Fejas anbud låg på 90.000 euro, cirka 8.000 lägre än den lokala konkurrenten. Och då var valet enkelt för försörjningschefen.
– Båda anbudsgivare hade lika bra produkter kvalitetsmässigt. Många tycker säkert att man borde prioritera det närproducerade. Men det räcker inte med att bara gynna lokala producenter. Man måste kunna motivera varför man gör det också.
Om miljöaspekterna skall beaktas så är det politiker som skall fatta sådana beslut som tjänstemännen kan rätta sig efter.
– För oss är det det slutliga priset som avgör nu, säger Petter Johansson.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom