DELA

Därför dröjde åtal mot krögarpar

Ärendet var invecklat och andra brådskande fall har haft förtur.
Så förklarar åklagaren Roger Eriksson att åtalet mot krögarparet väcks först nu.
När Roger Eriksson fick förundersökningsmaterialet från Centralkriminalpolisen var det rubricerat som misstänkt människohandel med det lindrigare ”ockerliknande diskriminering i arbetslivet” som alternativ rubricering.
– Min bedömning på basen av förundersökningsmaterialet var att kraven för ett människohandelsåtal inte uppfylls, säger Roger Eriksson.
Vad grundas det här åtalet på?
– Arbetstagarnas rättighet till övertidsersättning, ersättning för söndagsarbete, semester och företagshälsovård, sådant som de har rätt till.

Patrik Dahlblom

Läs mer i dagens Nya Åland eller i E-Nyan!