DELA

Danny på sjöfartens dag

Torsdagen den 5 kl 9–17 ordnas Sjöfartens dag i Alandica, med efterföljande program på museifartyget Pommern.
Där uppträder också Danny Saucedo, senast känd från svenska melodifestivalen.
– Dagen är en del av vår långsiktiga satsning på rekrytering av personal till sjösektorn och består av – utställning där sjöskolor, rederier och andra sjöfartsrelaterade organisationer presenterar sig för nuvarande och blivande studerande samt andra intresserade och seminarier. Samtliga åländska elever i årskurs 6 och 8 har inbjudits till mässan för att få information om sjöfartsbranschen, rederier, skolor och vilka möjligheter som finns till sjöss. Efter detta far de till segelfartyget Pommern för lunch och för att bekanta sig med den historiska delen av sjöfarten, skriver Eva Mikkola-Karlström i Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart i ett pressmeddelande.
När detta är klart kommer Danny att uppträda.