DELA

Danaarv blir naturreservat

Landskapsregeringen vill med Jomala kommuns samtycke inrätta två markskiften som ingår i danaarvet efter Olof Bergman som naturreservat. Målet är att områdena, som enligt utlåtanden från miljöbyrån och skogsbruksbyrån har anmärkningsvärt höga naturvårdsvärden, också ska införlivas i det åländska Natura 2000-programmet.
Enligt landskapsregeringens beslut från slutet av november ska danaarvet tillfalla kommunen med vissa förbehåll – att kommunen ska bevara områdenas naturvårdsvärden. Eftersom marken överlåts med detta förbehåll förutsätter miljöbyrån att någon ekonomisk kompensation inte blir aktuell.
Samtidigt har fastighetsbyrå Karlsson RFM fått i uppdrag av landskapsregeringen att färdigställa slutredovisningen och att genomföra anslutande åtgärder inför överlåtandet av danaarvet efter Olof Bergman. Fastighetsbyrå Karlsson har gjort en uppskattning av kostnaderna till cirka 2.000 euro inklusive moms. (ao/ns)