DELA

Dämpad stämning på Nyans stämma

Med ett minusresultat på 330 000 euro är pressen på styrelsen att vända resultatet stor. Styrelsen omväljs med undantag av Anders Johansson som valt att inte ställa upp för omval. Han ersätts av Edgar Vickström.

Igår höll Nya Ålands tidningsaktiebolag bolagsstämma och med en rörelseförlust på nästan 330 000 euro i bokslutet var det inte någon munter tillställning.
Styrelsens ordförande Henrik Johansson, som även representerar Konstsamfundet, inleder stämman med att säga att Nya Åland har ett synnerligen jobbigt år bakom sig.

Bolagets två huvudägare Wiklöf Holding och konstsamfundet godkände en riktad aktieemission där 5 650 nya aktier såldes för 30 euro styck för att stärka bolagets likviditet. Efter emissionen är konstsamfundet och Wiklöf Holding lika stora ägare. Ägarna uttryckte oro och även viss kritik kring bokslutet. De gjorde klart att nu måste styrelsen hitta en väg ut ur den ansträngda situationen.
Anledningen till det svaga resultatet är delvis att Nya Ålands fusion med Åland 24 har skapat en förlust på 50 000 euro. Bland övriga orsaker finns en kreditförlust då en annonsör gick i konkurs samt att intäkterna har varit lägre än väntat.
Chefredaktör och vd Jonas Bladh menar att den hårda situationen delvis beror på den digitaliseringsprocess mediabranschen är utsatt för och konstaterar att Nya Åland befinner sig mitt i den omställningen.
I ett mer långsiktigt perspektiv konstaterar styrelseordförande Henrik Johansson att Nyan har valt en våghalsig utvecklingslinje med projekt som Åland 24 och menar att det är omöjligt att säga hur en mer konservativ linje hade utfallit.

Anders Wiklöf menar att för honom är Nya Ålands överlevnad en demokratifråga.
– Vi har vant oss med att ha två tidningar och det är viktigt för debattklimatet. Mediabranschen är tuff, men den är tuff för alla medier. Jag hoppas styrelsen hittar rätt väg nu, säger han.
Henrik Johansson som representerar konstsamfundets stora aktieinnehav menar att nu har bolaget fått se sanningen i vitögat.
– Nu är det upp till styrelsen och den operativa ledningen att jobba intensivt med korrigerande åtgärder, säger han.

I övrigt kan man som väntat konstatera att ingen dividend kommer att betalas ut. På bolagsstämman gjordes också två ändringar i bolagsordningen. Båda rör opraktiska kvarlevor från tiden då Nya Åland var ett andelslag. Man beslöt att chefredaktörsposten inte längre ska vara en tjänst tidsbunden till fyra år och man ändrade förfarandet vid tillsättande av styrelse till normal bolagspraxis. Tidigare har en tredjedel av styrelsen bytts ut åt gången enligt roterande schema.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax