DELA

Dåligt dricksvatten i var femte hamn

Dricksvattnet i flera åländska gästhamnar innehåller koliforma bakterier, visar Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighets tester.
Samtliga hamnar har nu åtgärdat problemet.
Fältpersonalen vid ÅMHM:s laboratorium har besökt 19 båthamnar. Vid besöken kontrollerades funktionen hos de pumpar som används för att suga upp toalettvatten från fritidsbåtars avloppstankar. Dessutom togs vattenprov på vattnet som används till mat och dryck i fritidsbåtarna.
En av hamnarna som kontrollerades visade sig ha en avloppspump som inte fungerade, berättar ÅMHM i ett pressmeddelande.
Vid fjorton av gästhamnarna kunde provtagning från dricksvattenposter utföras. I ett bra dricksvatten finns inga så kallade koliforma bakterier – på Åland överskred dock var femte av de provtagna gästhamnarna rekommendationerna.
E-kolibakterier fanns endast i ett prov. E-kolibakterier påvisar att vattnet förorenats av avföring och ska således inte finnas i dricksvatten. Samtliga gästhamnar som överskred kravnivån har informerats och åtgärdat problemet.
– Vi kommer att fortsätta med provtagningar i vattnen kring Åland nästa år också, så då finns det möjlighet att följa upp årets projekt, säger miljöskyddsinspektör Susanne Särs. (ak)