DELA

Dåligt bokslut för Albanus

Skeppsföreningen Albanus resultat för 2009 blev 37.000 euro minus. Den största anledningen är att Albanus var på dock under sju veckor, samt att man hade få bokningar under slutet av året.
På årsmötet i onsdags valdes ny styrelse som nu består av Anna Nordlund Gustafsson, Lars Bertén, Björn-Olof Eriksson, Ebba Nordlund, Carl Mörn och Gunnar Lindholm.

Problem
Ett stort problem för skeppsföreningen är att galeasen Albanus inte längre får segla utanför Finlands gränser. Särskilda tillstånd krävs, tillstånd som kan bli svåra att få.
– Vi kommer inte att kunna delta i till exempel Tall Ships Race, och det är sådana uppvisningar som genererar pengar, säger verksamhetsledare Kristan Öberg.
Nya direktiv från Trafiksäkerhetsverket i Finland har satt Albanus i en svår situation. Utan ett särskilt undantagstillstånd, som ska sökas för varje resa, får hon inte längre segla utanför finländskt territorialvatten. Meningen är att undantagsregler för så kallade traditionsfartyg ska tas fram men det arbetet ligger på is.
Läs mer i papperstidningen.

TANJA LÖNNQVIST