DELA

Dåliga utsikter för vit jul

Det ser inte ut att bli någon vit jul i år.
Försöksstationens statistik visar att medeltemperaturen hittills är nästan sex grader högre än normalt under december, och Meteorologiska institutets prognoser visar att det blir just 6 på själva julafton.
Ålands försöksstation mäter temperaturen kontinuerligt, och räknar ut en medeltemperatur för varje dygn utifrån dygnets högsta och lägsta notering. Därefter räknar man samman de enskilda dygnen och sammanställer medeltemperaturen för månaden.
Så här långt ligger decembers medeltemperatur på 5,2 grader, att jämföra med det normala genomsnittet: minus 0,6 grader för hela månaden.
– Det är helt klart ganska mycket varmare än vanligt, konstaterar försöksstationens föreståndare Ulla Boman.

Mindre nederbörd
Hittills under december har det kommit 33,7 millimeter nederbörd. Normalt faller det 57 millimeter under hela månaden.
– Så vi har ett underskott i nederbörd än så länge. Man kan tycka att det regnat mycket, men det var oktober-november som var nederbördsrika, säger Ulla Boman.
Varmare och torrare än vanligt. Får vi en vit jul?
– Vi gör inte prognoser, men det ser ju inte lovande ut.

Högt vatten
Trots underskottet i nederbörd, är vattenståndet högt. På Storklubbs sjöbevakningsstation har vattenståndet legat runt plus 45 till plus 55 centimeter de senaste veckorna, och sjöbevakare Harry Pettersson uppskattar att det brukar ligga runt plus 30 under december.
Men det har alltså inte med nederbörden att göra?
– Nej, den största orsaken till det höga vattenståndet är att vi haft mycket lågtryck den senaste tiden. Och när det blåser hög sydväst så trycks vatten in genom danska sundet, och det höjer vattenståndet i hela Östersjön, säger Harry Pettersson.

TOMMY HARNESK