DELA

”Dålig lönsamhet löses inte med miljöstöd”

– Dålig ekonomi och dålig lönsamhet löser man inte med miljöstöd, säger Sölve Högman vid landskapets jordbruksbyrå.
I dag debatterar lagtinget förslagen till nya EU-program. LBU, LFA, miljöstöd och nedlagda gårdar. Vad handlar allt om egentligen?
– Det är viktigt att förstå vilket som är vårt uppdrag och vilket som är statens uppdrag. Det är ett problem för oss att kommunicera det till lantbrukarna, säger Sölve Högman, byråchef vid landskapets jordbruksbyrå.
Stödet till lantbruket är delad behörighet mellan Åland och riket. Inkomststödet är ett statligt stöd och baserar sig på en lag som säger att man ska ha rimliga produktionsförutsättningar. Landskapet ska satsa på struktur- och miljöstöd.
– Vårt ansvar är att utveckla lantbruket till en konkurrenskraftig näring på ett hållbart sätt, inte garantera inkomster för lantbrukarna. Det vet inte alltid lantbrukarna.
Och över både Åland och Finland hänger EU:s krav och mål för jordbrukspolitiken.

– Programmet satsar på ett mer produktivt men hållbart jordbruk.
Det innebär att de som odlar med små insatser, exempelvis bara gräs inte gynnas.
Vem gynnas då?
– Aktiva gårdar som vill utvecklas för att bli konkurrenskraftiga gynnas.
Men generellt sett tappar alla lite i fråga om miljöstödet, i medeltal 19,5 procent. Jämfört med övriga landet ligger de åländska gårdarna på samma eller något högre stödnivå.
Ekologisk odling och djurproduktion tappar mest eftersom de i tidigare program legat på en hög stödnivå, men det varierar från gård till gård.
– Man tappar stöd, men också kostnader, påminner Sölve Högman.
Förvånande är, säger Högman, att man inte haft samma debatt i riket som på Åland angående det sänkta miljöstödet.
– Det är inte samma nivå på reaktionerna, där är man ense om att miljöstöd också innebär kostnader. För att få stöd måste man göra något.
Blir det slutet för de små gårdarna på Åland?
– Gårdarna på Åland är betydligt större än vad man tror. Det har varit en kraftig strukturutveckling och under de senaste sju åren har 120 gårdar försvunnit på Åland.
Det låter mycket!
– Jo, det är det, men världen har inte gått under. Det kommer att fortsätta så, strukturutvecklingen är sådan. Dålig ekonomi och dålig lönsamhet löser man inte med miljöstöd. Men omsättningen på de gårdar som finns kvar ökar.
Läs mer i måndagens Nya Åland!

nina.smeds@nyan.ax