DELA

Dalbosprängningar bordlades i nämnd

Sprängningarna i Dalbo togs upp för andra gången i byggnadstekniska nämnden i Jomala.
Byggnadstekniska nämnden i Jomala bordlade på sitt möte i förrgårDalbo affärsfastigheters begäran om att få spränga bort 35.000 kubikmeter från Svibyberget för att kunna förverkliga sitt kontors- och affärsprojekt. Ärendet skall utredas ytterligare.
Det var andra gången frågan om sprängningarna var uppe i nämnden i Jomala. Första gången, i somras, sade nämnden nej bland annat med motiveringen att bolaget enligt lag först bör ansöka om bygglov och att det i detaljplanen för området inte nämns att en så omfattande sprängning får göras.
Ägarna till Dalbo affärsfastigheter, Tomas Brunberg och Gert Sviberg, godtog inte det beslutet och anhöll därför om att nämnden skall göra en självrättelse.
Nämnden sammanträder nästa gång om en månad. (tt-s)