DELA

Dalbo affärsfastigheter begär hjälp av tingsrätten

Dalbo affärsfastigheter ab vill att Ålands tingsrätt säkrar 1,7 miljoner euro av Ålands industrihus tillgångar i väntan på att EU-kommissionen avgör statsstödsärendet.
Handlingarna lämnades nyligen in till tingsrätten. Dalbo affärsfastigheter yrkar på att sammanlagt 1.728.788 euro av Ålands industrihus penningmedel sätts in på ett spärrat konto som Ålands industrihus inte har tillgång till.
Detta vill man ha som en säkringsåtgärd tills EU-kommissionen har fattat beslut om landskapsregeringens och Mariehamns stads stöd till Ålands industrihus var olagligt eller inte när Itiden-komplexet byggdes på Klinten för några år sedan.

Ytterligare skada
Syftet med säkringsåtgärden är, heter det, att Dalbo affärsfastigheter inte ska drabbas av ytterligare skada genom att Ålands industrihus tillåts fortsätta använda pengar som man har fått ”på ett olagligt sätt”.
Grunden är att bolagen bedriver konkurrerande uthyrningsverksamheten och att bara det ena har fått stöd, 344.000 euro av staden och nästan 1,4 miljoner euro av landskapet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre