DELA

Dalarna hoppas på Finlandskabeln

ABB Ludvika tippas vara den som kammar hem kontraktet att anlägga den nya elkabeln mellan Åland och Finland.
Men det är mycket ovisst om det blir något kontrakt alls.
– Nu har ABB Ludvika mycket goda chanser att vinna den nya HVDC-Lightkabeln mellan Åland och Finland.
Det skriver Dalarnas tidningar och motiverar påstående med att ABB Ludvika är den enda som klarar Kraftnät Ålands krav om att leverantören bör ha byggt minst en VSC-typs anläggning som är i kommersiell drift.
– ABB har flera sådana länkar medan Siemens ligger kraftigt försenad med sin anläggning Trans Bay i USA. Alstom har just namngett sin teknik som bara finns på pappret, skriver tidningen.


I januari
HVDC-länken, som betyder 158 kilometer kabel mellan Ytterby i Jomala och Nådendal, är enligt artikeln kostnadsberäknad till mellan 920 miljoner och 1,1 miljarder kronor. den skall vara i drift 2013 och kontraktet med leverantören skall skrivas i januari 2011.
– En anhållan om stödfinansiering från staten ligger hos Ålandsdelegationen och vår förhoppning är att det finns ett beslut i januari, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
– Finns inte det blir det givetvis inte heller något kontrakt ännu i det skedet.


Är tveksam
Stödfinansieringen handlar om en anhållan från landskapet om att staten betalar det belopp av kabelprojektet som skulle belasta landskapets budget. Summan har uppskattats till 75 miljoner euro, det är meningen att Kraftnät Åland skall finansiera 40 procent av projektet och staten resten.
Landshövding Peter Lindbäck bekräftar att Ålandsdelegationen har ärendet på agendan men han är tveksam till om januari 2011 är en hållbar tidtabell.
Delegationen, och senare även presidenten, fattar sina beslut om finansieringen efter att ha hört en hel rad andra instanser och alla dessa har ännu behandlat frågan.


Saknar utlåtanden
– Vi saknar fortfarande flera utlåtanden i frågan, säger Lindbäck.
Hittills har två instanser, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet, sagt sitt. Båda visar ett mycket svalt intresse för kabeln.
Finansministeriet vill helst inte se några utgifter alls och om landskapets anhållan skulle beviljas av Ålandsdelegationen borde pengarna tidigast tas ur statsbudgeten för 2012.
Arbets- och näringsministeriet anser att man inte skall bevilja pengar för någon kabel innan man genomfört en planerad analys av hela Finlands behov av försörjningsberedskap på elsidan.


Miljövänlig el
Det svala statliga inställningen till kabeln kan bero på att man först vill se vilket beslut som fattas angående Ålands roll i det statliga stödet för miljövänlig el.
Får Åland ta del av det stödsystemet blir kabeln genast intressant eftersom landskapet då kan exportera och sälja vindkraft. Stänger man ut Åland blir det inte någon vindkraftexport och svårare att plädera för kabeln.
Hur stort behov har vi då egentligen av en ny kabel? Kan man inte fortsätta som nu med Sverigekabeln och reservkraftverkets kapacitet?


Tiotals dygn
– Kabeln behövs för att trygga vår elförsörjning på sikt och som en reserv. De maskiner vi har nu kommer om några år att falla för åldersstrecket, säger Jan Kahlroth.
Peter Lindbäck håller med och hänvisar dessutom till Sverigekabelns sårbarhetsfaktor.
– Ponera att ett fartyg under en vinterstorm ankrar och sliter sönder kabeln. Då kan det handla om tiotals dygn i minusgrader innan skadan är reparerad, säger han.
– Alla är nog ganska överens om att en ny kabel är det enda alternativet för att säkra eltillförseln om man inte kallt chansar på att kabeln till Sverige inte havererar.


Andra alternativ
Om Finlandskabeln inte blir av måste de åländska beslutsfattarna se på andra alternativ. Ett sådant alternativ har redan framförts av Lindbäck i ett debattinlägg i tankesmedjan Magma:
– Ända sedan förra statsministern Göran Perssons officiella besök på Åland sensommaren 2001 har de politiska företrädarna för självstyrelseorganen fört ”oblyga” samtal och diskussioner inom ett antal sakområden med ledande politiker i Sverige och nu går självstyrelseorganen i gång med utreda, med EU-kommissionens goda minne, viljan och förutsättningarna för att anlägga en andra elkabel mellan Åland och Sverige, samt i förlängningen, att exportera vindkraftproducerad miljövänlig el från Åland västerut, ”via Sverige ner mot Bryssel”, skriver Peter Lindbäck och konstaterar att även Åland måste uppfylla sina EU-relaterade klimatmål.
Hela inlägget kan läsas på magma.fi

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax