DELA

Dahlman friad från insidermisstanke

Helsingfors hovrätt har förkastat åtalet mot Johan Dahlman, Ålandsbankens tidigare förvaltningsrådsordförande, för försök till missbruk av insiderinformation.
Hovrätten konstaterar att Dahlmans köp av personaloptioner i Ålandsbanken visserligen sammanföll i tid med informella diskussioner om Handelsbankens intresse av att köpa upp Ålandsbanken i början av 2001, men att köpet inföll vid en tidpunkt när Dahlman redan visste att det inte skulle bli någon sådan affär.
Helsingfors tingsrätt friade Dahlman och Sture Carlson, medlem i bankens förvaltningsråd 2001, för två år sedan. Carlson var åtalad för misstänkt insiderbrott. Åklagaren valde att överklaga domen mot Dahlman men inte mot Carlson.
Bilden på Johan Dahlman (bakom) och hans biträde advokat Henrik Gahmberg togs i Helsingfors under insiderrättegången i november 2006. (ao)