DELA

Dahlén bemöter kritik om stoppat hjälparbete

Ställföreträdande stadsdirektör Emma Dahlén kommenterar de anklagelser om att ha dragit tillbaka tillståndet för ett stödprojekt för bostadslösa, som framkom i en insändare i gårdagens Nyan.
Enligt henne är ett sånt beslut inte inom hennes befogenhet, och staden har inte kunnat ge ett tillstånd eftersom detaljer om projektet saknats.
I ett svar till den insändare om att staden stoppat stödarbete för hemlösa, som publicerades i gårdagens Nya Åland, säger ställföreträdande stadsdirektör Emma Dahlén att hon inte varit inblandad då beslutet om att dra tillbaka det tidigare givna tillståndet tagits.
– Jag har fått en förfrågan om ifall jag känner till ett sådant löfte från stadens sida, men eftersom jag aldrig tidigare hört talas om saken kände jag alltså inte till något, skriver hon.
Dahlén säger vidare att det inte är inom hennes befogenhet att vare sig ge eller dra tillbaka ett tillstånd av den typ som insändaren talar om.
– Förvaltningen av stadens gatu- och parkområden sköts av infrastrukturnämnden så om en privat aktör vill ha ett projekt av den här typen på stadens mark är det deras beslut. Om det sedan krävs att staden investerar pengar, vilket det i den här frågan inte var tydliggjort om vi skulle behöva göra, så räknas det som social verksamhet och då är det upp till socialnämnden att besluta om det.
För att staden ska upplåta ett markområde krävs det att det finns en tydlig motpart med rättshandlingsförmåga, och det måste vara klargjort vem som ska ha det ekonomiska och organisativa ansvaret.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström