DELA

Dags nu för fredspipan!

– Nu är det dags att röka fredspipa. Det är olyckligt när det blir så här turbulent mellan två åländska bolag.
Det säger Jarl ”Jalle” Danielsson som föreslås som ny medlem i Rederi ab Eckerös styrelse på dagens stämma.
Nya Åland berättade i går om förslaget till ny styrelse som föreningen Ålands aktiesparare lanserade. Man vill byta ut tre personer i styrelsen för att den bättre ska motsvara ägarstrukturen som den verkligen ser ut. Därför föreslår man som bekant återval av tre representanter för de två största ägarfamiljerna, Hans Mansén, Marika Palmqvist och Lars-Erik Dahlman samt nyval av fyra ledamöter – Katarina Bergman som representerar ytterligare en ägarfamilj, familjen Sjöblom med cirka 2 procent av aktierna i Rederi ab Eckerö samt de tidigare rederidirektörerna Jarl Danielsson, Wiking Johansson och Christer ”Kecke” Mörn. Johan Dahlman, Jukka Suominen och Nancy Björshammar skulle i så fall utgå.
– Som det har varit hittills så har ägarna till 25 procent av aktierna dominerat bolaget totalt. De har tillsatt styrelse som de själva velat, och det har väl fungerat på något sätt. Men det betyder att ägarna till 75 procent av aktierna inte har haft någon representation, säger Folke Sjölund, ordförande i aktiespararföreningen.

Bred bas
Egentligen är procentsatserna något annorlunda, påpekar han, eftersom knappt 20 procent av rösterna i Eckerö är ”inlåsta” i Birka Line och inte kan komma till användning på stämman. Enligt det sättet att räkna har familjerna Mansén och Dahlman 31 procent medan resten av ägarna sitter på 69 procent.
Folke Sjölund understryker att det inte bara är föreningens styrelse som står bakom förslaget till ny styrelse. Basen är bredare än så.
Hur har ni resonerat när ni har vaskat fram namnen?
– Majoriteten av styrelsen skulle representera en majoritet av aktieägarna. Sedan har vi tittat på olika former av kompetens, och också kön. Vi har funderat på var det finns en så stor kompetens som möjligt inom den här sektorn, och den finns ju bland de nyligen pensionerade verkställande direktörerna. Katarina Bergman försvarar väl sin plats i styrelsen, hon är ekonom i Eckerö kommun.

Ett tiotal namn
Folke Sjölund berättar att man hade också andra namn som diskuterades, ”mycket framstående personer i näringslivs- och styrelsesammanhang”, alla lokala.
– Ett tiotal namn har figurerat.
Var det svårt att få de föreslagna att ställa upp?
– Nej, svårt var det inte. Alla är sådana personer som är vana med och beredda på att ta ett stort ansvar. Alla känner också mycket väl till hur diskussionerna går kring utvecklingen av Eckerökoncernen. Det finns beredskap att gå in och få saker och ting på en bättre bog.
”Som det är nu är dessvärre förtroendet bland aktieägarna, allmänheten, personalen och kunderna inte på en sådan nivå som det borde vara”, säger han.

Missnöje och oro
Vad sänder det för signal att redericheferna nu är beredda att axla ansvaret?
– Jag uppfattar det helt klart som att det finns missnöje med köpet av Birka som det var upplagt, och att det finns en oro över hur utvecklingen ser ut inom Rederi ab Eckerö.
Jalle Danielsson berättar att han inte tidigare har tänkt sig något styrelseuppdrag i Eckerö, men efter att många aktieägare bett honom ställa upp tackade han ja.
– Jag hade tid på mig till tisdag eftermiddag för att ge ett definitivt besked. Om det finns en majoritet för att jag ska ingå i styrelsen så ställer jag upp.
Under sina år som vd för Eckerölinjen satt han inte i styrelsen.
– Så det blir i så fall en helt ny roll och en helt ny situation.

Dialog viktigast
Han tycker att det är olyckligt när det blir så turbulent i två åländska bolag.
– Kan jag bidra till att det blir mindre turbulent så ställer jag upp. Och oberoende av hur det går så måste man komma till rätta med motsättningarna.
Hur?
– Det finns olika möjligheter. Men det viktigaste är att föra en dialog.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax