DELA

Dags nominera till Ålands turismpris

Senast på onsdag, den 15 oktober, ska nomineringarna vara inne till Ålands turismpris 2014.
Priset delas ut av Visit Åland, men de nominerade behöver inte vara medlemmar i organisationen..
Camilla Sommarström vid Visit Åland presenterar förutsättningarna:
Visit Åland delar årligen ut Ålands turismpris under sitt höstmöte. Utmärkelsen delas ut till en turistisk verksamhet som på ett föredömligt sätt bidragit till att främja och utveckla turismen på Åland. Vinnaren utses av Visit Ålands styrelse på basen av inlämnade förslag med motivering. Man kan nominera företag, organisationer, föreningar eller personer, vilka INTE måste vara medlemmar i Visit Åland.
Motiveringar som kan ligga till grund för tilldelande av utmärkelsen ”Ålands turismpris” inkluderar:
– väl utvecklat samarbete med närings- och kulturliv
– föredöme inom turism
– nya initiativ
– utveckling av turismen utanför traditionell högsäsong
– besökarantal
– kringeffekter i samhället
– hållbar utveckling
– service & kvalitetshöjande åtgärder
– produktutveckling
Priset kommer att delas ut under höstmötet tisdagen den 18.11. Skicka in din nominering med motivering senast onsdagen den 15.10 till camilla.sommarstrom@visitaland.com
Tidigare vinnare av Ålands Turismpris
2002 IFK Mariehamn fotboll
2003 Tjudö vingård
2004 Nils-Olof Mattsson
2005 Fornföreningen Fibula
2006 Anders Wiklöf
2007 Silverskär
2008 Bengt Granberg
2009 Mikael Kraft
2010 Peter Lindbäck
2011 Christian Ekström
2012 Michael Björklund
2013 Skördefestens vänner