DELA

Dags igen för elspardag på onsdag

På onsdag den 10 mars är det åter dags att spara energi.
Skolor får tävla om vem som sparar mest. Företag, organisationer och kommunala organ utmanas att spara el.
Målet är att slå fjolårets totala sparresultat på 3-5 procent av den normala förbrukningen.
Elspardagen ordnas för fjärde året i rad. Syftet är att göra alla medvetna om nyttan med att inte slösa med energin i onödan.
– Energisparande hänger ihop med frågan om jordens resurser och klimatet, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib) som tillsammans med Ålands elandelslag, Mariehamns stads elverk, Kraftnät Åland och Agenda 21-kontoret står bakom dagen – eller egentligen dygnet eftersom elsparkampanjen genomförs under 24 timmar.
Under fjolårets elspardag sparades totalt 3-5 procent av normal elförbrukning. Men det fanns de som sparade mycket mera.
Lyceet sparade tillsammans med vårdinstitutet och handelsläroverket in drygt 48 procent av sin normala energiförbrukning i det gemensamma skolhuset under dagen genom att släcka lampor och dra ner på ventilationen. I Kyrkby högstadieskola sparades 24 procent av elen in och i Lemlands grundskola sparades 21 procent.
Också i år blir det kamp mellan skolorna.
– Ett tiotal skolor brukar anmäla till oss att de deltar, och så finns det säkert ännu fler skolor som sparar el utan att anmäla det till oss. Den skola som vinner får en bok i undervisningssyfte, ära och ett diplom, berättar Lotta Jakobsson på Agenda 21-kontoret.

Energimassage
Företag och organisationer tävlar om fem energimassagekort som lottas ut bland personalen i det vinnande företaget eller organisationen.
– Också kommuner får delta. Anmälningar tas emot ännu under tisdagen.
Landskapets energiutvecklare Henrik Juslin hoppas att dagen blir en ständigt återkommande påminnelse om att alla ska spara energi.
– Byt ut de gamla glödlamporna, installera värmepumpar som bidrar till uppvärmningen i fastigheter, värm tappvattnet med solenergi. Allt hjälper.
Han pekar också på att EU-direktiven med krav på mindre energiåtgång kommer i en strid ström.
– Till viss del handlar det om frivilliga åtgärder och till viss del om tvingande åtgärder i form av lagstiftning.

Dygnsförbrukning
För några år sedan lade Ålands elandelslag om systemet så att elabonnenterna numera kan se dygnsförbrukningen och effekterna av sparåtgärder som vidtas. I Mariehamn pågår samma omläggning
– Om två år ska alla fastigheter i staden kunna följa med förbrukningen per dygn, berättar elchef Cai-Eric Ekström.
Den 27 mars är det dags igen för Earth Hour där minst en miljard människor deltar. alla släcker lamporna under en timme mellan halv nio och halv tio på kvällen som en manifestation för att få stopp på klimatförändringen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax