DELA

Dags igen att kryssa fåglar

Under sista veckoslutet i januari är det dags för Gårdskrysset, fågelräkningen som omfattar hela landet och som ordnas av fågelskydds- och fågelskådarorganisationen BirdLife Finland.
n Gör fågelobservationer under en timmes tid, antingen lördagen den 28 eller söndagen den 29 januari.
n Notera vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
n Räkna antalet individer för respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
n Anmäl till BirdLife Finland vilka arter du sett och deras maximiantal, senast 3 februari på adressen www.pihabongaus.fi Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. På postkortet bör utöver fågelobservationerna anges observatörens/gårdskryssarens adress, observationsplatsens adress, tidpunkten när man observerat/kryssat fåglarna samt antalet observatörer/gårdskryssare.
Ifall man inte ännu känner igen fåglarna som besöker det egna gården, hittas bilder och korta beskrivningar på våra vanligaste vinterfåglar under adressen www.pihabongaus.fi (ka-f)