DELA

Dags för p-skiva i centrum

Nu gäller det att skaffa en p-skiva att sätta innanför vindrutan när man parkerar i centrum av Mariehamn.
Annars blir det böter.
Det har tagit tid att införa det nya parkeringssystemet i Mariehamn. Men nu är det dags för den lilla staden att bli en p-skivestad, liksom andra städer såväl i väster- och österled.
– Tiden var tydligen mogen nu, säger tekniske chefen Kai Söderlund.


Är vana
Att bilisterna är mogna för det nya systemet tror gatubyggmästare Bo Hoffman.
– De är ju vana med p-skivor när de varit utanför Åland. Många har nog sådana i sina bilar också.
Vi befinner oss på Norra Esplanadgatan strax öster om Ålandsvägen på tisdagen. En provavtäckning av en av de nya skyltarna görs för bildens skull.


Ny symbol
Det är på gator med dessa skyltar, en P-skylt med tidsbegränsningar och en p-skivesymbol, som man skall använda p-skivan.
– Det är i absoluta centrum och det gäller bara tvåtimmarsparkeringarna. P-skivan skall inte användas där det är begränsat till bara en halv timme eller tio minuter, säger Kai Söderlund.


Området
Det är alltså tvåtimmarsparkeringar det gäller, på gator som ha den nya skylten. Området begränsas av Styrmansgatan i norr, Ålandsvägen i väster, Storagatan i söder och Österleden i öster. Innanför dessa gator är det p-skiveområde.
– Har man inte hunnit skaffa en p-skiva är det ju inga större problem att hitta en parkeringsplats utanför absoluta centrum, där det är fri parkering. Avstånden är ju så små, påpekar Kai Söderlund.


Större rotation
Man kan undra varför staden krånglar till det på detta sätt för bilisterna.
– Vi vill ha större rotation på parkeringsplatserna i centrum. Med p-skivan tror vi att det blir så. När vi utredde den här frågan upptäckte vi att många av dem som stod på tidsbegränsade parkeringar inne i centrum faktiskt var mariehamnare.


Bättre handel
Stadsborna, som har lätt att ta sig till fots, med cykel eller buss, till centrum, utnyttjar alltså parkeringarna och tar upp dem för de som kommer längre bortifrån till stan för att handla.
– Med bättre rotation på platserna blir det också bättre för köpmännen.


Gratis skivor
Mariehamns stad har tryckt upp egna p-skivor som finns att hämta gratis på bensinstationerna, i biblioteket, på tekniska verken och i stadshuset.
– Men man kan använda p-skivor från andra platser också, den som man kanske redan har i sin bil. Det måste inte vara den här, säger Bo Hoffman.


Fusk ger böter
P-skivan sätts synlig bakom vindrutan vid förarplatsen och klockslaget till närmaste hel- eller halvtimme vrids fram.
– Fuskar man och sätter klockslaget senare än man anlänt till parkeringsplatsen är det lätt för parkeringsvakten att se det. Då blir det böter.
Det är också otillåtet att gå till bilen och flytta fram klockslaget fast man står kvar på samma plats.
Jobbet för stadens lapplisa, eller parkeringsbiträde som det officiellt heter, blir nu betydligt lättare. Och bilisterna som skall parkera i centrum får en sak till att komma ihåg:
P-skivan!!!

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax