DELA

Dags att vaccinera sig mot flunsan

Vaccinationen mot årets influensa börjar på måndag
På Ålands hälso- och sjukvård hoppas man i år att intresset bland allmänheten på Åland växer. För trots att vaccinationen är avgiftsfri för små barn och pensionärer var intresset i fjol svalt.
Förra hösten infördes influensavaccinering för barn. Likt den för personer över 65 år är vaccinationen för barn under tre år gratis.
Men intresset på Åland var litet. Endast 33 procent av de åländska barnen under 35 månader vaccinerades, vilket kan jämföras med 44 procent av barnen på fastlandet. Det visar siffror som Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har tagit del av.
– I och med att det är nytt sedan i fjol är föräldrar försiktiga och avvaktar med vaccinationen. Så fort kunskapen sprider sig om hur bra vaccinationen är för att hindra barnen att smittas av influensan och slippa följdsjukdomar som öron- och hjärnhinneinflammation, tror jag att vaccinationen blir lika naturlig som andra vaccinationer mot barnsjukdomar, säger Birgitta Hermans, klinikchef vid ÅHS.

Två syften
Hon menar att ÅHS främsta syfte med att få föräldrarna till att vaccinera sina barn är att minska barnens lidande som influensan innebär, men också därför att det är en samhällsekonomisk fråga.
– Barn har kraftigare virusutsöndring än andra och sprider därför sjukdomar lättare. Så färre sjuka barn innebär att det totalt blir färre sjuka. I sin tur leder det till färre läkarbesök och så vidare, säger hon.
Även bland de äldre medborgarna har intresset för vaccinationen tidigare varit lågt. Endast 41 procent av den åländska befolkningen över 65 år, vilka alltså också får vaccinera sig avgiftsfritt, gjorde det. Motsvarande siffra i riket var 48 procent.
– Vi har förhoppningar om att 70 procent vaccinerar sig i år, säger Hermans.

Influensan på väg
Årets influensaepidemi sägs enligt Hermans vara allvarligare i år än i fjol. Vad hon erfar finns den just nu i södra Sverige och är på väg norröver.
– Jag tror att influensan når oss i månadsskiftet november-december. Så vi vaccinerar från och med nu på måndag och fram tills vi upptäcker första fallet här. Efter det är det för sent att vaccinera, säger hon.
Den avgiftsfria vaccineringen gäller även för personer som lider av diabetes, nedsatt njurfunktion, kronisk hjärt- eller lungsjukdom eller personer med nedsatt immunförsvar.
De som vill vaccinera sig men inte tillhör någon av de avgiftsfria grupperna kan hämta recept på någon av kommunernas läkarmottagningar och därefter köpa vaccinet på ett apotek till en kostnad av tolv euro.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax