DELA

Dags att redovisa de åländska inkomsterna i statsbudgeten

De inkomster som Åland ger riket måste också redovisas i budgetarbetet, sade Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér under riksdagens debatt om statsbudgeten 2015.
I förslaget nämns bara hur mycket medel riket ger till Åland.
– Ålänningarna betalar liksom alla andra medborgare i Finland både direkta och indirekta skatter som går rakt in i statskassan. Sedan återförs de delvis till Åland enligt ett system fastslaget i självstyrelselagen. Det här står nog i budgeten, men inkomsterna framgår inte. När finansministeriet i sitt pressmeddelande talade om stöd till kommunerna och stöd till Åland väckte det stor uppmärksamhet både i pressen och bland allmänheten på Åland, skriver Elisabeth Nauclér i ett pressmeddelande.
Hon betonar att det är viktigt att finansministeriets uppgifter är korrekta och transparenta. Under debatten ställde hon frågan till finansminister Antti Rinne (S) om det inte är dags att redovisa också de åländska inkomsterna från Åland och sluta tala om stöd. Det här behövs göras senast till nästa budgetförslag.
Finansminister Rinne hann inte svara under debatten, men efteråt, i korridoren, fick Elisabeth Nauclér svar att ministern var beredd på att se på problemet.
– Även om man inte kan få fram exakta uppgifter över det ålänningarna betalar till staten, kunde man i alla fall ta fram några siffror med tillhörande förklaringar till nästa års budgetproposition och pressmeddelanden från finansministeriet, kommenterar Nauclér. (ns)