DELA

Dagisbråk i lagtinget

LAGTINGET. Socialdemokraternas förslag om att behålla den subjektiva rätten till barndagvård röstades ner av lagtinget i går. Debatten var känslosam och uttryck som ”osysterligt” användes.

Efter måndagens tretimmarsdebatt om den nya barnomsorgslagen trodde man att allt var sagt i ärendet inför den andra behandlingen av lagförslaget. Men efterdyningarna av den stundtals hätska tonen i debatten blev snäppet värre i går.
– Debatten i måndags var inte så framåtsyftande. Alla som inte har samma åsikt som socialdemokraterna är inte systerliga, sade vicetalman Gun-Mari Lindholm (Ob) när hon öppnade debatten
Själv ansåg hon att det inte var systerligt att inte tillåta andra åsikter än de egna. Enligt Lindholm borde debatten handla om på vilken nivå man vill lägga servicen och vad man ska prioritera.

Läs mera i papperstidningen.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax