DELA

Daghemmen bågnar i väntan på nya Nyängen

Nästa år överinskrivs 18 barn inom stadens barnomsorg. Varje avdelning får i princip ett barn extra.
Trängseln beror till stor del på att Nyängens daghemsbygge har skjutits upp.
I maj beslöt socialnämnden i Mariehamn att öppna ett nytt familjedaghem under hösten. Av olika orsaker behövdes familjedaghemmet inte, och därför ströks också förslaget om medel för 2011 i budgeten.
Därför har man fortsatt överinskriva barn. I början på nästa år finns 18 extra barn inskrivna utöver de platser som inrättas i budgeten.
Tidigare har anställda ur personalpoolen trätt till vid överinskrivningar men fullmäktige har beslutat att dra in poolen genom naturlig avgång nästa år. Ett olyckligt beslut, anser socialförvaltningen.
Ytterligare ett bakslag är att ingen sökande anmälde sitt intresse för de lediga platserna som familjedagvårdare som annonserades ut i november.
I första hand gäller det att hitta olika lösningar för att klara vårterminen, säger barnomsorgschef Bo Nygård.
– Personalpoolen ska visserligen minskas, men det behöver inte göras genast vid årsskiftet.
En stor orsak till att barnomsorgsplatserna inte räcker till är att byggandet av nya Nyängen har skjutits upp i flera repriser. Ursprungligen var det meningen att samma mall skulle användas som för Ängsbacken och Blåbäret, men sparbehov och andra stora investeringar gjorde att byggt bantades.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre