DELA

Dagens unga kvinnor är nya offer för hjärtinfarkt

Unga kvinnor röker mest. För dem finns en kraftigt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt.
– Rökning är den största orsaken till hjärtstopp, säger docent Leif Svensson.
– Visst kan man undvika att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Om man samlar ihop alla riskfaktorer och alla tänkbara råd leder det till följande: Rök inte.
Det säger docent Leif Svensson som är överläkare och verksamhetschef på Stockholms Prehospital Centrum. Enligt honom är rökning den absolut största orsaken till att människor drabbas av hjärtinfarkt eller hjärtstopp.
– Symptomen för hjärtinfarkt är likartade för män och kvinnor, men traditionellt har man sett hjärtpatienter som medelålders direktörer. I dag är vi jämställda och vet att också kvinnor drabbas, säger han.
Han menar att alla rökare inte obönhörligen drabbas av hjärtinfarkt, men att det är svårt att säga på förhand.
– Jag tycker att det är alamerande att unga tjejer är den grupp som ökar mest bland rökare i västvärlden.
Hjärtinfarkt är vanligare bland män, men i framtiden kommer den stora gruppen rökande kvinnor ha en kraftfullt ökad risk för kol, hjärtinfarkt och stroke.
– Det är ett mycket allvarligt hälsoproblem.
Läs mer i papperstidningen!

Linnea Friman