DELA

Dag för nyinflyttade

Nästa fredag får nyinflyttade ålänningar en egen dag då landskapsregeringen bjuder in till informationstillfälle med integrationstema.
– Cirka 150 personliga inbjudningar har skickats ut till inflyttare mellan 16 och 80 år, som registrerat sig stadigvarande bosatta på Åland 1 januari 2011 eller senare, berättar vikarierande integrationssamordnare Ann-Louise Idman-Soysal.
Hon betonar att dagen, som är gratis, förstås är öppen för alla intresserade, inte enbart för dem som fått personlig inbjudan.
– Dessutom hoppas vi att många åländska företag kommer och visar upp sig och skapar kontakter.
En dag för nyinflyttade hålls i Alandica fredagen den 20 april kl 9.30-11.30. Kansliminister Gun-Mari Lindholm öppnar dagen med att berätta om den nya integrationslagen som är på gång. Hon presenterade den för lagtinget förra veckan och förhoppningen är att den ska kunna träda i kraft i höst.
– Vi utformar också ett program om målsättningen med integrationslagstiftningen och hur man rent konkret ska gå till väga.

Nya broschyrer
Nya broschyrer med lättförståelig information om Åland och myndigheter – ”vem gör vad?”– är under utformning och ska förhoppningsvis bli klara till integrationsdagen. Broschyrerna ska förutom svenska finnas på engelska, thai, lettiska, rumänska och ryska, det vill säga de största språkgrupperna bland nyinflyttade ålänningar.
Under förmiddagen blir det också information om situationen på den åländska arbetsmarknaden, samt om utbildningar som riktar sig speciellt till inflyttare i Ålands Gymnasium och folkhögskolan. Gunilla Björkman-Bobb presenterar Ålands mångkulturella förening.
– All information sker på lättföreståelig och tydlig svenska i Nalle Puh-andan ”svåra ord besvärar mig”, säger Gun-Mari Lindholm.
Dagen avslutas med kaffe och fri samvaro samt möjlighet för företagen att visa upp sig och berätta om sina tjänster.
En dag för nyinflyttade ålänningar ingår som en del i självstyrelsejubiléet, men Gun-Mari Lindholm ser det inte alls som omöjligt att det blir ett årligt återkommande evenemang.
– Att få en inbjudan till en sådan här dag är också ett sätt att hälsa välkommen till vår ö. Vi behöver inflyttare och vi vill att alla ska känna sig välkomna.
I år blir det inget sommarting för bortaålänningar utan istället satsar landskapet på en dag för dem som studerar utomlands och är hemma på sommarlov.

Anne Sjökvist