DELA

Cykla mer! Duscha mindre!

Kyrkan och miljöcentralen inbjuder finländarna att delta i ekofastan fram till påsken.
Vad kan man göra? Cykla till jobbet, äta mindre kött, duscha kortare tid – och ytterligare tusen saker. Du kan lova en sak. Och hålla fasta.
I dag på askonsdagen, den 22 februari, inleds fastan.
Enligt ett pressmeddelande från Kyrklig tidningstjänst inbjuds vi alla i dag till någon form av fasta fram till påsk. Detta för att gynna miljön. Och oss själva.

Fastekampanj
Nu inleder evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands miljöcentral och Ekumeniska rådet i Finland en ekofastekampanj som pågår till påsken.
Ekofastekampanjen förenar den kristna fastetraditionen och omgivningens välmående och vill få oss finländare att tänka över hur vi med våra vardagliga val kan göra vårt koldioxidfotspår så litet som möjligt.
På ekofastans webbplats finns information om fastetraditionen, vardagliga miljöeffekter och fastetips. Där finns också ett test med hjälp av vilket man kan testa på vilket sätt man själv fastar.
Mera information finns på www.ekopaasto.fi/se
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)