DELA

Cykelkrock till tingsrätten

Vems är ansvaret när en bilist och cyklist krockar på ett övergångsställe i änden av en gång-och cykelbana?
Det skall tingsrätten snart avgöra.
En krock som först såg ut att vara ett standardärende för försäkringsbolaget är nu på väg till tingsrätten. En cyklist och en bilist riskerar båda att fällas för äventyrande av trafiksäkerheten.
Olyckan inträffade på ett övergångsställe i korsningen Styrmansgatan-Ålandsvägen i september 2007.
Cyklisten som färdades söderut på gång- och cykelbanan på Ålandsvägens östra sida skulle ta sig över övergångsstället vid arbetsförmedlingen. Samtidigt gjorde en bilist som kört norrut längs Ålandsvägen en högersväng in på Styrmansgatan.


Cykeln blev skrot
Cyklisten hade kommit halvvägs över övergångsstället när han krockade med bilen. Cykeln fick skador som inte gick att reparera, men cyklisten klarade sig med blåmärken. Personbilen fick en buckla på motorhuven.
Bilistens sikt skymdes av en skåpbil som stod på övergångsstället och var på väg ut på Ålandsvägen. När cyklisten dök upp bakom skåpbilen hann personbilsföraren inte bromsa.
Till att börja med såg det ut som om det bara var ett ärende för försäkringsbolaget. Cyklisten skulle få 350 euro i ersättning för skadorna på cykeln.
Men bilägaren, som själv inte körde bilen vid olyckstillfället, var inte nöjd. Ägarens invändning var att cykelbanan inte går över övergångsstället på Styrmansgatan och att cyklisten därför borde ha lett cykeln över gatan.
Kvadratiska markeringar, så kallade sockerbitar; som går parallellt med de breda linjerna på ett övergångsställe visar att en cyklist inte behöver stiga av cykeln innan han eller hon korsar gatan.
På övergångsstället över Styrmansgatan finns inga sådana markeringar. Men det finns inte heller någon skylt som visar att cykelbanan upphör när man färdas söderut. En cyklist måste se på själva övergångsstället att markeringarna för cykelbanan saknas.
När man ser övergångsstället söderifrån är det tydligt skyltat att cykelbanan börjar på andra sidan gatan.
Nu har polisen utrett ärendet och lämnat det vidare till åklagaren. Fallet rubriceras äventyrande av trafiksäkerheten för både cyklisten och bilisten. Cyklisten kan fällas för att han inte ledde cykeln över gatan. Bilisten kan fällas för att han inte varit tillräckligt vaksam i trafiken.


Skall ledas
– Om övergångsstället är ritat för gångtrafik finns det en viss automatik i det, säger planeringsingenjör Håkan Lindén på Mariehamns stad.
– Oberoende av vilket håll man kommer ifrån skall man leda cykeln över gatan. Om någon springer över övergångsstället kan den personen också äventyra trafiksäkerheten.
En bilist skall inte behöva tvärbromsa för en cyklist eller joggare på övergångsstället.
Vad tingsrätten kommer fram till i det här ärendet kan Lindén inte gissa.
– Om man frågar fyra jurister får man nog fyra svar, tippar Håkan Lindén.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax