DELA

Colorful Hotels får förlänga tomtreservation

Stadsstyrelsen i Mariehamn har beviljat kommanditbolaget Colorful Hotels Development en förlängd reservation av den så kallade hotelltomten på Lotsberget.
Beslutet var enigt och enligt stadsdirektörens förslag. Förlängningen gäller till och med maj 2014.
Colorful Hotels, som äger hotellprojektet på Lotsberget, söker finansiärer till det planerade lyxhotellet The Vista Spa and Resort.
Bolagets vd Stefan Eriksson var med på stadsstyrelsens sammanträde i går och informerade under en timmes tid ledamöterna om alla detaljer kring hotellplanerna.
För tillfället pågår arbetet med att ta fram en stadsplan för området som är nödvändig för att kunna gå vidare med hotellplanerna. En knivig fråga i planeringen är hur man skall leda trafiken till hotellet, de som bor närmast på norra sidan har motsatt sig en vägdragning från det hållet. (tt-s)