DELA

Colorant Chromatics årets arbetsplats

Plastindustriföretaget Colorant Chromatics, med sina 20 anställda, har utsetts till Årets arbetsplats 2006.
De prisas bland annat för sin antirökkampanj, som lett till att sex storrökande anställda har kunnat sluta.
– Det känns verkligen jättekul att vi uppmärksammas på det här sättet, säger Colorants vd Bo Sjöblom (bilden) som berättar att det var Solgärd Sundqvist som låg bakom idén att man skulle delta i tävlingen.
Utmärkelsen firades med tårta och flaggan i topp i Saltvik Kroklund, där företaget har sin produktion.


Pengar till klubb
Årets arbetsplats utses av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS, i samråd med företagshälsovården och arbetsskyddet. Första pris är 1.000 euro, som Ålands ömsesidiga och Alandiabolagen turas om att sponsra, som ska användas enligt personalens önskemål.
– Pengarna går direkt till vår personalklubb, som nu ska diskutera sig fram till vad de ska användas till, säger Bo Sjöblom.
Syftet med tävlingen Årets arbetsplats är att visa upp goda exempel, som kan inspirera andra till att försöka ändra sin arbetsplats. Det handlar inte om att vara bäst på allting, utan det ska finnas en vilja, både hos ledning och personal, att systematiskt arbeta med frågor som rör till exempel jämställdhet, hälsa och delaktighet.
– Det ska alltså finnas allting som bör finnas på en arbetsplats, men sedan är det även ett plus om det tas också andra initiativ för att förbättra miljön. Och hos Colorant uppmärksammade vi särskilt deras antirökkampanj, säger Lasse Karlsson vid AMS.


Kampanj gav kick
I samarbet med företagshälsovården genomförde Colorant Chromatics en kampanj för att hjälpa rökande i personalen att sluta med cigaretterna.
– Det är ett typexempel på hur man kan få bättre hälsa och ge en kick till personalen, säger Lasse Karlsson.
Bo Sjöblom berättar att antirökkampanjen är något man diskuterat länge i företaget.
– Vi hade ett stort antal rökare här och ville förbättra deras situation, säger han.
Colorant Chromatics ab är verksamt inom den högteknologiska plastindustrin och inledde sin verksamhet på Åland 1981. Så gott som hela produktionen går på.
Bland alla inlämnade förslag på bra arbetsplatser valdes totalt fem finalister ut. Förutom vinnaren Colorant Chromatics var finalisterna Mariehamns hemsjukvård, ÅHS dagkliniken, Café Vreten och Tidningen Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.björkroos@nyan.ax tfn 528 463Motiveringen:
Ett företag som bryr sig om sin personal, dess hälsa och säkerhet.
Man har målmedvetet satsat på utbildning som leder till förbättrat säkerhet på arbetsplatsen genom praktiska brandövningar, första-hjälpen kurser och en mycket aktiv arbetsskyddskommission.
Företaget har med hjälp av företagshälsovården bekostat och framgångsriktdrivit en ?Anti-rökkampanj? där ett flertal storrökare lyckats sluta. Satsningar på friskvård betyder mycket för både företaget och de anställda.
Genom att arbetsrotation tillämpas ökar motivationen för medarbetarna och förståelsen för företaget och dess verksamhet blir större.