DELA

Climatewells solsystem en av fem klimatlösningar

Världsnaturfonden WWF har valt ut fem teknologiska innovationer som kan användas under omställningen till en lågfossil ekonomi.
En av dem är den ursprungligen åländska uppfinningen soldriven värme- och kylpump.
Sol, luft och alger kan minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år. Det visar den lista med klimatlösningar som WWF presenterar varje år och som kan bidra till att ställa om Sverige till en lågutsläppsekonomi. De utvalda företagen är så kallade Climate Solver-företag och väljs ut för att de kan hjälpa till med att förändra världens energiförsörjning, berättar WWF på sin hemsida.
Om de fem lösningrna sprids globalt har de potential att minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år, fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp i dag. Men för att lyckas krävs kraftfulla beslut från både politiker och näringsliv, snabbare tillgång till stödpengar och ökad stimulans från privata investeringar, framhåller WWF.
Flera internationella expertstudier visar att stödet till utveckling av klimatlösningar måste tredubblas, minst, och öka ännu mera när innovationerna ska kommersialiseras.

Har följts upp
Sedan Climate Solver startade 2008 har WWF presenterat 24 klimatinnovationer. Inför årets val har WWF följt upp de företag som presenterades 2008-09. Genomgången visade att vissa företag har flerdubblat omsättning och antalet anställda medan andra inte har kommit mycket längre på de två år som har gått.
Uppföljningen visade också att klimatentreprenörerna anser att den offentliga finansieringen är alltför inriktad på forskning och att en orimligt stor arbetsinsats krävs för ett ganska begränsat ekonomiskt stöd. Svenska riskkapitalinvesterare undviker tidiga faser och har sämre kännedom om miljöteknik, cleantech, än utländska.enligt entreprenörerna är det också svårt att etablera verksamhet utomlands och det statliga stödet är bristfälligt. Klimatmötet i Köpenhamn i fjol gav en tillfällig medvind som nu tycks ha lagt sig.

Fem utvalda företag
De fem Climate Solver-företag som valdes ut i år erbjuder en mix av fossilfria klimatlösningar. Beräkningarna av klimatinnovationernas potential att minska koldioxidutsläpp baseras på verifierad prestanda, vedertagna nyckeltal för olika energislags klimatpåverkan och offentlig statistik och fakta om utvecklingen för världens marknader.


Annika Orre
annika.orre@nyan.ax