DELA

CKP vill frysa egendom för 1,7 miljoner

Centralkriminalpolisen kräver nu att en betydligt högre summa än tidigare av krögarparets och deras företags tillgångar skall frysas.
Summan baserar sig på fackets beräkningar om obetalda löner.
CKP har bett servicebranschens fackförbund, Pam, granska vad de anställda i restaurangen har fått i lön och räkna ut vad de borde ha fått. Markku Peltola på Pam har kommit fram till att de totala kraven på krögarparet uppgår till minst 1,713.923 euro och 81 cent.
Peltola skriver till CKP att han har utgått från den tid de anställda faktiskt har jobbat enligt de uppgifter han har fått av inspektör Kristiina Linna på arbetarskyddstillsynen (se separat artikel). Det betyder att alla de nio personer som misstänks vara offer för människohandel skulle ha jobbat 12 timmar per dag, 28 dagar i månaden oavsett hög- eller lågsäsong.
Arbetstimmarna har delats in i treveckorsperioder enligt det system som används i branschen för att räkna ut alla tillägg man är berättigad till som till exempel övertidsersättning och extra betalt för jobb på dagar som borde vara lediga. Att Åland med dyrortsklass 1 hör till den högsta löneklassen har också tagits med i beräkningarna.


Årslön 60.000
Peltola kommer fram till att de nio, utöver den lön de redan har fått, har rätt till mellan 102.193,66 euro och 297.240,49 euro. Summorna varierar beroende på hur många år en person har jobbat, vad den har gjort och vad den har fått i lön.
Räknar man ut ett årsmedeltal kommer man upp till ansenliga löner som de anställda borde ha fått.
Den person som enligt Pam är berättigad till den högsta tilläggssumman på drygt 297.000 har till exempel varit anställd sedan 2006. Årslönen var i början 7.000 euro men har stigit varje år, i fjol var den 18.030. Fram till att arbetet blev ett fall för CKP har personen i fråga fått drygt 92.700 i lön av sin arbetsgivare.
Slår man ihop den summan med kravet borde årsinkomsten egentligen ha legat på över 60.000 euro.
Läs mer i papperstidningen!