DELA

CKP utreder misstänkt aktiebolagsbrott

Centralkriminalpolisens enhet i Mariehamn har inlett en utredning som gäller Ålands ömsesidiga försäkringsbolags och Alandiabolagens agerande på Ålandsbankens bolagsstämma i mars.
Det här berättar kriminalinspektör Teijo Ristola (bilden) vid CKP i Åbo om i ett pressmeddelande i dag.
Som Nya Åland har berättat tidigare lånade Ömsen och Alandiabolagen ut sina aktier i Ålandsbanken till sina helägda dotterbolag för att öka sin röstmängd på bankens stämma. Efter stämman återgick aktierna till de ursprungliga ägarna.
”Avsikten med detta agerande var uppenbarligen att kringgå bestämmelserna om begränsning av rösträtt i Ålandsbankens bolagsordning. Enligt bestämmelsen får ingen rösta för mera än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Enligt det som hittills kommit fram finns det skäl att misstänkta att detta agerande är ett aktiebolagsbrott”, skriver Teijo Ristola.
Enligt lagrummet är det straffbart att uppsåtligen vara mellanhand för någon annan i syfte att kringgå det som i aktiebolagslagen eller bolagsordningen sägs om begränsning av rösträtt.
Det huvudsakliga syftet med förundersökningen är att ta reda på vem eller vilka som fattade eller var med om att fatta beslut om försäkringsbolagens agerande. Polisen har hittills bett om utlåtanden från en del myndigheter och har hört en expert i samband med den rättsliga bedömningen av bolagens handlande.
CKP:s förundersökning kommer att pågå åtminstone till slutet av året.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax