DELA

Cirka 250 snatterier anmäls varje år

Polisen tar emot anmälningar på upp till 550 stöldbrott varje år. Nästan hälften utgörs av snatterier.
– Polisen anser att det är viktigt att de som blir utsatta för snatterier anmäler gärningen till polisen för att synliggöra brotten, säger kommissarie Henrik Hagelberg.
Nyan har i ett par artiklar redogjort för köpmännens oro för ökat snatteri. Därför har man tillsammans med bolaget Control Risk planerat att från och med nästa vecka börja med uniformerade och civila väktare i stadsbilden.
Ålands polismyndighet har ännu inte sammanställt statistiken för år 2009, men åren 2002-2008 anmäldes mellan 200-270 stycken snatterier årligen. Senast, 2008, var man uppe i 264 anmälda snatterier.
– Dessa siffror inkluderar också snatterier som anmälts från färjtrafiken till oss. Det anmäls en hel del stölder och snatterier från färjorna så dessa påverkar klart statistiken, säger kommissarie Henrik Hagelberg.


Viktigt anmäla
Polisen tar emot anmälningar på totalt 450-550 stöldbrott varje år, vilket alltså inkluderar cirka hälften snatterier. Hagelberg har inte statistik över snatterierna från butikerna i centrum tillgänglig.
– Min uppfattning är att stöldbrotten, inklusive snatterierna, ökar till sommaren när det är semestertider och mycket människor rör sig på Åland. Det är inte helt ovanligt att unga personer gör sig skyldiga till snatterier, säger Henrik Hagelberg.
Snatteri betecknas som ett målsägandebrott och polisen utreder brottet endast om målsägande yrkar på straff för gärningen.
– Polisen anser att det är viktigt att de som blir utsatta för snatterier anmäler gärningen till polisen för att synliggöra brotten. Speciellt viktigt är detta gällande unga personer för att kunna ingripa i tid. Om en eventuell misstänkt är under 15 år och därmed inte straffmyndig skickar polisen ärendet till sociala myndigheterna till kännedom och för vidare åtgärder, säger Hagelberg.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax