DELA

Chocknota för många gamla – måste betala totalt 33.000 e

14 vårdtagare i De gamlas hem tvingas betala tilläggsfakturor på totalt 33.000 euro för den vård de fick i fjol.
Orsaken är att vårdavgifterna räknats ut fel, något som uppdagats först nu.
Det här – och mycket mera – framgår i de offentliga protokollen från de många möten som De gamlas hems styrelse haft hittills i år.
Protokollen avslöjar häpnadsväckande många fel och brister och visar med all önskvärd tydlighet att inget har blivit bättre efter det stora tumultet i slutet av fjolåret. Snarare tyder allt på att det mesta har förvärrats, åtminstone på det administrativa planet.
Stämmer det att det har blivit värre, styrelseordförande Harry Jansson?
– Det har eskalerat, ja.

Extra fakturor
Nya Åland bad honom kommentera det som står i protokollen.
n Vårdavgifterna har räknats fel under 2010, något som avslöjades när en pensionerad föreståndare kallades in för att syna det hela. 14 vårdtagare kommer att påföras retroaktiva tilläggsfakturor på sammanlagt 33.288 euro och felet inverkar också på den kommunala fördelningen av kostnaderna.
Det här betyder att bokslutet inte motsvarar det verkliga resultatet för 2010, men styrelsens beslut blev ändå att godkänna bokslutet eftersom revisionen av 2010 annars skulle försenas ytterligare. Revisorerna ska nu granska handlingarna.
– Enskilda klienter drabbas orimligt hårt eftersom de i vissa fall måste betala flera tusen euro. Det är sorgligt. Alla har fått brev av styrelsens vice ordförande Ann-Sofi Joelsson där hon beklagar misstaget. Flera klienter har hört av sig och naturligtvis varit upprörda, berättar Harry Jansson.

De andra punkterna kan du läsa mer om i dagens papperstidning!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax