DELA

Chockhöjd skatt för bränsesnåla bilar

Fordonsskattens grunddel höjs, och paradoxalt nog är det ägarna till de bränslesnåla bilarna som drabbas värst.
Som mest höjs skatten med nästan 200 procent för bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.
Bakgrunden till den nya bilskattelagen, som trädde i kraft i början av april, var att ett köp av en bränslesnål bil skulle premieras. Därför valde man att basera bilskatten på mängden koldioxidutsläpp.
Men när fordonsskattens grunddel nu höjs efter årsskiftet är det dock just de bilar med låga utsläpp som får mest procentuellt påslag. För en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer stiger till exempel grunddelen med 193 procent. Från 19 euro till 57 euro per år.
För fordon med en större mängd utsläpp blir däremot höjningen betydligt mer blygsam och för fordon som släpper ut 400 gram koldioxid per kilometer eller mer blir det ingen höjning alls. Detta går alltså stick i stäv med regeringens budskap om att det ska löna sig att köpa en miljövänlig bil.
Skatten höjdes vid årsskiftet och har alltså redan trätt i kraft. (ck)