DELA

Chipsters vinst ökade rejält

Chipsters Ab har summerat 2010 som ett lyckat år. Rörelsevinsten ökade med hela 28 procent vilket gör att man betalar ut en dividend om 25 euro per aktie.
Det är fina siffror Chipsters Ab kan skriva in i bokslutet för räkenskapsperioden 1 januari-31 december 2010. Rörelsevinsten för bolaget slutade på 877.000 euro, vilket är en ökning med 28 procent. Samtidigt steg omsättningen med tre procent till 44 miljoner euro. Totalt har koncernen 88 anställda varav 45 finns på Åland.
Bolagsstämman beslöt att moderbolaget delar ut en dividend om 25 euro per aktie.
– Dotterbolaget Ab Chipsters Food Oy flyttade under våren 2010 från terminalen på Nätholmen i Helsingfors till den för företaget nya terminalen i Kervo. Genom flytten har företaget kunnat göra stora inbesparingar inom logistik och distribution, vilket haft en betydande inverkan på resultatet, säger vd Timo Vetriö i ett pressutskick.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström