DELA

Chipspotatisen sprutas flitigt

Chipspotatisen sprutas i genomsnitt tio gånger per säsong mot främst bladmögel och ohyra.
– För två år sedan fick vi in mycket bladlöss och strit som har börjat övervintra här, berättar Leif Andersson, odlingsrådgivare på Chipsfabriken i Haraldsby.
Förra veckan berättade Nya Åland och Åland24 om de rester av bekämpningsmedel som vid stickprovsanalyser hittats i purjolök och äpplen som odlades konventionellt på Åland senaste säsong.
De giftrester som hittades på två purjolökspartier kom från verksamma substanser som enligt växtskyddsregistret inte får användas på purjolök. I ett av fallen handlade det om att bekämpningsmedlet fanns i jorden från föregående odlingssäsong och togs upp av purjolöken. I det andra fallet handlade det om ett bekämpningsmedel som använts på grannåkern där man odlade chipspotatis och som hade spridit sig med vinden.
Olyckliga omständigheter, ansåg jordbruksbyrån som därför inte fann någon anledning att dra ner jordbruksstöden till odlarna – något som stödvillkoren ger rätt till enligt en skala mellan 1-5 procent.
Chipspotatis är en bekämpningsintensiv gröda som odlas i stora kvantiteter på Åland. För att få reda på hur chipspotatisen odlas och varför den besprutas tog vi kontakt med Leif Andersson, odlingsrådgivare på chipsfabriken i Haraldsby.
Vad ger du för odlingsråd till chipspotatisodlarna?
– Det första som besprutas är ogräset. Flera odlare håller på och går över till mekanisk ogräsbekämpning, men de allra flesta sprutar.
Följande steg är bekämpning av bladmögel som, om man inte får bukt med angreppen, leder till att blasten vissnar, tillväxten stannar av och potatisen drabbas av brunröta som gör den otjänlig.
– Mot bladmögel sprutar man fem gånger per säsong i medeltal enligt våra rekommendationer. Odlarna tycker inte själva om det, men det är ett nödvändigt ont.
En annan orsak till användningen av bekämpningsmedel är ohyra, ett problem som förvärrats på sistone.
– För två år sedan fick vi mycket bladlöss och strit från Sverige. Striten har börjat övervintra här, berättar odlingsrådgivaren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre