DELA

Chipsen måste stänga en linje

När livsmedelsbranschen höll lockout drygt ett dygn tvingades chipsfabriken i Haraldsby stänga en av sina produktionslinjer.
– 20 personer fick inte vara delaktiga, säger fabrikschef Christer Söderström.
Arbetsgivarsidan Finlands livsmedelsindustriförbund ETL avslutade livsmedelsbranschens lockout klockan 22.00 i går kväll. Ursprungligen skulle den vara i tre dygn, men förkortades till 28 timmar. Arbetsnedläggningen påverkade bland annat chipsfabriken i Saltvik Haraldsby.
– Vi hade förhoppningar om att en lockout inte skulle tas i bruk och hoppades in i det sista att man skulle nå en överenskommelse i medlingen, säger Christer Söderström.
Så blev det alltså inte. Cirka 20 personer är fackanslutna i fabriken och fick därmed inte vara delaktiga i arbetet.
– Det gjorde att vi måste stänga en produktionslinje av våra fem. Det är ingen som tycker det är bra, säger Söderström.


Ingen katastrof
Han konstaterar att en mer långvarig lockout förstås hade påverkat bolaget mer negativt. Nu blev det ingen större katastrof.
– Produkter finns ju i laget. Men risken är, om det blir fler lockouts, att vi måste producera längre ut åt sommaren och in på semestrarna. Det är ju en råvara som måste produceras inom en viss tid, säger Christer Söderström.
Ingen del i produktionen lades ned under dygnet, utan omfördelades på de linjer som var öppna.
– Vi har försökt nyttja de resurser vi har och får ta igen den missade produktionen en annan dag. Men visst är det slitsamt både gällande planering och för personal. Vi vill inte se någon strejk eller fler lockouter.
Parterna, arbetsgivarsidan ETL och Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, har redan varslat om en ny strejk som gäller hela branschen.
Strejken hotar bryta ut den 11 maj och pågå tills man åstadkommit ett kollektivavtal för branschen. Innan dess tänker SEL dessutom strejka i fem dagars tid från den 5 maj, skriver FNB.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax