DELA

Chipsanställd har salmonella

En arbetstagare vid Chips Foods fiskfabrik i Norrböle visade positivt på ett salmonellaprov. Provet togs som en rutinkontroll av företagshälsovården , arbetstagaren själv var helt symptomfri.
– Han togs genast bort från produktionen. Vi har tagit prov på livsmedel som fanns kvar i lagret och den här veckan skall hela personalen lämna prov, säger ledande veterinär Rauli Lehtinen.
Det var på fredagen för en och en halv vecka sedan som en anställd visade ett positivt salmonellabesked. Han togs genast bort från produktionen.
– Våra rutiner förskriver att vi testar alla som varit utanför Norden längre än fyra dagar, säger Margareta Sjöblom, kvalitetschef för Chipsfabriken i Haraldsby.
En anställd med salmonella är avstängd från arbetet tills han visar tre negativa prov. Så hände också med fallet med den anställda i fiskfabriken.

Alla testas
Den här veckan skall hela personalen testas.
– Salmonella smittar vid toalettbesök och i sanitära utrymmen. Eftersom personalen har gemensamma utrymmen skall alla testas, säger Rauli Lehtinen.
Eftersom arbetstagaren jobbat med livsmedel testas också det som fortfarande finns kvar i lagret.
– Beskedet kommer den här veckan.
Kan salmonellan ha smittats i produkter som gått ut till kunderna?
– Teoretiskt sett ja. Men jag har varit med om händelser om liknar den här och det har aldrig hänt att salmonella överförts till livsmedel. Det smittar fram för allt människa till människa, jag är nästan säker på att salmonella inte finns i livsmedlet.

Stänger inte
Att salmonellan upptäcktes menar Lehtinen är ett tecken på att Chips egna kontroller och rutiner fungerar.
– Fabriken har eget laboratorium och gör regelbundna kontroller. Det här visar att allt fungerar.
Stickprov görs också regelbundet på maskinerna och inventarierna. Lördagen efter att man fick salmonellabeskedet gjordes en grundlig städning i hela fabriken. En stängning av fabriken har aldrig varit aktuell.
– Man stänger aldrig, det står till och med i lagen. Lagstiftat är att den smittade skall stängas av från produktionen och att man skall ha ett system som fungerar.

Sällsynt
Senast ett salmonellafall fanns på Åland upptäcktes det på en bondgård. Det inträffade för ungefär fem år sedan.
– Åland har ett salmonellafall ungefär vart femte eller vart tionde år. Finland är ganska salmonellafritt över huvud taget.
Skall man vara rädd för att köpa Chips’ produkter?
– Nej, absolut inte. Jag är hundra procent säker på att vi har läget under kontroll.
Timo Vetriö, vd för Chips Food, fick omedelbart reda på att en anställd hade salmonella.
– Det här är inget dramatiskt, vi har ingen kris över huvud taget.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax