DELA

Chefläkare Bondestam slutar

Chefläkare Margareta Bondestam slutar vid ÅHS från årsskiftet.
Chefläkare Margareta Bondestam har sagt upp sig från sin tjänst vid ÅHS. ÅHS-styrelse beslöt vid sitt möte i tisdags den 11 augusti att godkänna Bondestams anhållan om befrielse från chefläkartjänsten vid ÅHS från och med 1.1.2010.
Frågan om hur nyrekryteringen skall gå till återremitterades för ny bredning. Kompetenskraven för chefläkartjänsten är legitimerad läkare med specialistexamen samt erfarenhet av hälso- och sjukvårdsadministration och ledarskap.